W jej skład wchodzi 30 szczytów:

Skrzyczne

Barania Góra

– Małe Skrzyczne

– Kopa Skrzyczeńska

– Malinowska Skała

– Zielony Kopiec

– Magurka Wiślańska

Klimczok

– Malinów

– Magura

– Magura Radziechowska

– Trzy Kopce

– Gawlasi

– Stołów

– Glinne

Szyndzielnia

Czantoria Wielka

– Kiczory

– Kotarz

Stożek Wielki

– Cieńków Wyżni

– Karolówka

Błatnia

Soszów Wielki

– Równica

– Mała Czantoria

Trzy Kopce Wiślańskie

– Horzelica

– Kozia Góra

– Tuł

popularna ( za zdobycie 1 szczytu)

 

brązowa (za zdobycie 10 szczytów)

 

srebrna (za zdobycie 20 szczytów)

 

złota(za zdobycie 30 szczytów)